Sposób skrócenia czasu upłynnienia i opóźnienia krystalizacji miodu Zobacz większe

Sposób skrócenia czasu upłynnienia i opóźnienia krystalizacji miodu

Nowy produkt

Technologia dotyczy procesu dekrystalizacji miodu. Prezentowany sposób mogą wykorzystywać producenci miodu , związki pszczelarzy oraz sieci detaliczne sprzedaży, celem przywrócenia produktu miodu do pierwotnych cech estetycznych przy zachowaniu jego biologicznych właściwości.

Więcej szczegółów

Opis

Zgłoszenie patentowe tak

Więcej informacji

Technologia jest dedykowana specjalnie dla przedsiębiorstw zajmujących się rozlewaniem miodu do małych opakowań.

Technologia objęta zgłoszeniem patentowym P.420598 stanowi sposób skrócenia czasu upłynnienia i opóźnienia krystalizacji miodu z zastosowaniem ultradźwięków. Parametry procesu określają zastrzeżenia patentowe.

W porównaniu do przedstawionych dotychczas rozwiązań, zaletą sposobu zgodnego z wynalazkiem, opartego na wykorzystaniu ultradźwięków w celu upłynnienia miodu jest:

- skrócenie czasu upłynniania miodu w zależności od jego odmiany co najmniej 30-krotnie,

- ograniczony wzrost temperatury, poniżej 50 stopni Celsjusza, pozwalający zachować właściwości biologiczne miodu,

- równoczesna pasteryzacja miodu,

- 2-3 krotne opóźnienie rekrystalizacji miodu w stosunku do metod konwencjonalnych, dzięki czemu ponowna wolniejsza krystalizacja prowadzi do produktu o bardziej przyjaznej, miękkiej konsystencji,

- możliwość spowolnienia krystalizacji miodów świeżych, poprzez poddanie ich sonikacji tuż po odwirowaniu, co ułatwi ich dystrybucję, rozlewanie do mniejszych pojemników i wykorzystanie w przemyśle spożywczym, przy podwyższeniu jakości handlowej miodu.

W wyniku zastosowania technologii klient ma dostęp do miodu w płynnej fazie przy zachowaniu jego biologicznych właściwości w dłuższym horyzoncie czasowym.

Pliki do pobrania