Sposób wytwarzania produktów biotechnologicznych Zobacz większe

Sposób wytwarzania produktów biotechnologicznych

Nowy produkt

Obecnie, w przemyśle biotechnologicznym poszukuje się szczepów na swój sposób unikatowych, zarówno względem swoich cech fizjologicznych, jak również możliwości wprowadzania w nich indukowanych, trwałych zmian skutkujących wydajniejszym metabolizmem, między innymi poszukuje się szczepów zdolnych do maksymalnie szybkiego wzrostu.

Więcej szczegółów

Opis

Zgłoszenie patentowe tak

Więcej informacji

Do gatunków posiadających coraz szersze znaczenie biotechnologiczne zalicza się drożdże. Dla zastosowań przemysłowych, drożdże piekarskie są wykorzystywane między innymi do produkcji biomasy, bioetanolu oraz napojów alkoholowych, jak również trehalozy – naturalnego konserwanta i innych metabolitów, enzymów na przykład inwertazy oraz białek rekombinowanych.

Sposób wytwarzania produktów biotechnologicznych polegający na zastosowaniu drożdży zgodnie z wynalazkiem charakteryzuje się tym, że do jego realizacji stosuje się pewien szczep i prowadzi się go w ściśle określonych temperaturach. Szczep ma bardzo dobre parametry tolerancji na wysokie stężenia produktów przemian biochemicznych; brak hamowania wzrostu przy wysokich stężeniach glukozy i etanolu w pożywce. W porównaniu do szczepów kontrolnych wytwarza również w dużej ilości trehalozę. Prowadząc fermentację przemysłową, poprzez zastąpienie dotychczas stosowanych szczepów przemysłowych nowym szczepem, zostaną obniżone koszty i/lub czas produkcji określonego produktu biotechnologicznego. Zdecydowanie szybciej otrzymane będą biomasa (przynajmniej dwukrotnie wyższy współczynnik szybkości wzrostu), trehaloza (trzykrotnie wyższa produkcja cukru) czy etanol (o 20% efektywniej). Zdecydowanie uda się obniżyć nakłady finansowe przy produkcji przemysłowej z wykorzystaniem sposobu będącego przedmiotem wynalazku: czas prowadzenia procesu, brak konieczności chłodzenia bioreaktora.

Pliki do pobrania